درباره ما

مرکزتخصصی پوست و پیوند مو وتناسب اندام نوین درسال1392با کسب مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی توسط دکترامیر رضا جعفری نیا- دکتر فوژان فرهنگی پس از تجارب 12 ساله مدیریت و راه اندازی مراکزتخصصی پزشکی تأسیس گردید.

این مرکز بعنوان 
سومین مؤسسه ازمؤسسات درمانی نوین بابهره گیری ازاساتید بنام وبرجسته حوزه پوست و زیبائی- پیوندمو- جراحی های پلاستیک وتناسب اندام در4 دپارتمان ودرفضائی درحدود350مترمربع وبا بهره گیری از4 اتاق
عمل وتجهیزات پیشرفته درمجتمع تخصصی نوین که درفضایی درحدود یک هزار مترمربع و در ساختمانی 6طبقه در قلب شهرتهران ودرکنارمجتمع بزرگ پارس واقع گردیده است، تأسیس شده است.

مؤسسین-پزشکان 
و کارکنان این مرکز عنوان بخشی از اعضاء خانواده نوین امیدوارند باعنایت الهی و تلاش بی وقفه بتوانندرسالت خود را به نحو مطلوب به انجام برسانند.

 

 


پزشکان و متخصصین:

 

 

1- دکتر امیررضا جعفری نیا : مؤسس ورئیس هیئت مدیره ومدیرعامل مراکز پزشکی چند تخصصی نوین 
 


 

2- دکتر فوژان فرهنگی : مؤسس ومدیرعامل 
 


 

3- دکترنرجس امینی : مسئول فنی (بیماری های پوست ومو وزیبائی)
 


 

4- دکترسعید شفیعیان : متخصص بیماریهای پوست - مو و زیبائی
 


 

5- دکتر ابراهیم عاشری : متخصص بیماریهای پوست - مو و زیبائی
 


 

6- دکتر حسین رحیمی : متخصص پیوند مو و مدرس انجمن جراحان 
 


 

 و جراحی پلاستیک ENT7- دکتر محمد علی حاج علی اکبری : متخصص