مقالات - جراحی زیبایی

به طور کلی صورت انسان ها به واحدها یا یونیت های زیبایی شناختی تقسیم می شود. واحدهای اصلی که به صورت کلاسیک برای تحلیل اجزای صورت تعریف شده اند شامل پیشانی،چشم ها،بینی ،لب ها، چانه ،گوش ها و گردن می باشد.توجه داشته باشید که هر واحد و اجزای آن دارای خصوصیات مختلفی به لحاظ ضخامت پوست،رنگ،بافت و طرح ساختمان زمینه ای می باشند.نکته مهم برای جراحان پلاستیک بینی و صورت این است که محل دقیق برش های جراحی و ترمیم آنها و به حداقل رساندن اسکار یا همان محل زخم جراحی نیازمند بررسی کامل واحد یا اجزای آنها می باشند. نکته بسیار مهم این است که برش های جراحی که موازی با کشش پوست در حالت استراحت و یا در حاشیه های هر واحد و یا زیر واحد صورت انجام پذیرد؛کمترین میزان محل عمل یا اسکار ایجاد کند. پیشانی پیشانی بین برجستگی بین در ابرو و خط رویش مو واقع شده است و یک ...
اطلاعات بیشتر