سئوالات و دانستنی های مرتبط با تناسب اندام و لاغری:

 

 1. کرایولیپولیز چیست؟(مقدمه- تاَثیر- عوارض –مزایا روش انجام) (رفع چاقی موضعی)
   
 2. اولتراسونیک لیپولیز چیست؟(مقدمه –تأثیر-عوارض –مزایا-روش انجام) (رفع چاقی موضعی)
   
 3. لیزرلیپولیز چیست؟(مقدمه –تأثیر –عوارض –مزایا –روش انجام) (رفع چاقی موضعی)                                                                                                             تناسب اندام و لاغری
   
 4. بامیزان کالری برخی از مواد غذایی آشنا شویم.
   
 5. رژیم غذایی مناسب در بارداری چیست؟
   
 6. نقش درمانهای روانشناختی و CBT دردرمان چاقی چیست؟
   
 7. آیا شما چاق هستید؟نحوه محاسبه.
   
 8. ضریب توده بدنی  (Body Mass Index)چیست؟
   
 9. تعریف علمی چاقی چیست؟
   
 10. عوارض بیولوژیکی و روانشناختی چاقی چیست؟
   
 11. نقش ورزش وفعالیت فیزیکی مناسب در درمان چاقی چیست؟
   
 12. بانحوه محاسبه بامیزان کالری برخی ازمواد غذایی آشنا شویم؟
   
 13. با انواع مواد غذایی موَثر درکنترل چاقی وایجاد وزن مناسب آشنا شویم.