سئوالات و دانستنی های مرتبط با پیشگیری از بیماری های پوست و مو و درمان آنها:

 

 1. چگونه می توان از ریزش مو پیشگیری نمود؟
   
 2.  چگونه می توان ازسفیدشدن موها   پیشگیری نمود؟
   
 3. چگونه می توان ازترک خوردن پوست شکم در بارداری  پیشگیری نمود؟
   
 4. چگونه می توان ازفرآیندپیرشدن پوست  پیشگیری نمود؟
   
 5. چگونه می توان ازایجاد زخم بستر Bed Sore  پیشگیری نمود؟
   
 6. چگونه می توان از ایجاد سرطانها وبدخیمی های پوست  پیشگیری نمود؟
   
 7.  چگونه می توان از رژیم های غذایی دربهداشت پوست ومو بهره برد؟
   
 8. اثرات گیاهان داروئی دربیماریهای پوستی چیست؟
   
 9. هیپرهیدروز یا تعریق شدید چگونه درمان می شود؟
   
 10. ماسکهای طبیعی چگونه به بهبود وضعیت پوست کمک می نماید؟وانواع آن کدامند.
   
 11. روش های درمانی داروئی درانواع آکنه ها(جوشها)چیست؟
   
 12. مراحل درمان طاسی سرAlopeciaچیست؟(مزوتراپی- داروئی-PRP-کاشت مو)
   
 13. راش ناحیه پوشک یا( DiaperRash)چگونه درمان می شود؟
   
 14. خارش pruritus))چگونه درمان می شود؟