مراحل انجام روش FUT:

 

 1. بیمار باید برای شروع عمل آماده شود.موها باید از ناحیه پشت سر برداشت شود تا در ناحیه طاس  کاشت شود. در ابتدا باید موهای قسمت دهنده پشت سر به اندازه ای  که برای برداشت و کاشت مناسب  باشد(4 تا 5 میلی متر) تراشیده شود.
   
 2. موهای اطراف محل برداشت باید ثابت شود و سپس ناحیه دهنده پیوند بصورت موضعی بیحس گردد.
   
 3. در این مرحله یک نوار باریک از پوست ناحیه دهنده بطول تقریبی 20 تا 30 سانتی متر و به عرض 1 سانتی متر با تیغ جراحی به دقت برداشت میشود.اگر موها بالاتر یا پایینتر از ناحیه مناسب برای برداشت, برداشته شوند یا از موهای ناحیه گیجگاهی استفاده گردد,در آینده با پیشرفت طاسی ,اسکار محل برداشت آشکار و قابل رویت خواهد شد.
   
 4. در این مرحله محل برش در ناحیه دهنده با نخ مناسب و ظریف  بخیه زده میشود.
   
 5. در این مرحله نوار پوستی برداشت شده توسط تکنیسین های مجرب و دوره دیده  در زیر میکروسکوپ به گرافتهای 1 تا 4 فولیکولی تقسیم میشود.جهت جلوگیری از خشک شدن گرافتها باید آنها را  در سرم نرمالین سالین خنک  قرار داد.این محلول میتواند گرافتها  را 2 تا 4 ساعت زنده و بدون آسیب نگهداری کند.این مرحله مهمترین بخش FUT میباشد.
   
 6. در این مرحله نوبت به طراحی خط رویش مو میرسد.خطوط  رویش مو در ناحیه پیشانی و گیجگاهی و پشت سر می بایست نامرتب باشند.
   
 7. در این مرحله ناحیه دریافت کننده پیوند پس از طراحی باید برای  ادامه کار آماده شود. ناحیه طاس ابتدا تحت بیحسی موضعی کامل قرار میگیرد و سپس مقداری نرمال سالین در ناحیه تزریق میگردد تا ایجاد شکاف و جاگذاری گرافتها بسهولت انجام گیرد.
   
 8. در این مرحله با استفاده از تیغهای خیلی نازک و کوچک شکاف های بسیار ظریف و متعدد در محل گیرنده ایجاد میگردد.
   
 9. پس از ایجاد شکاف ها نوبت به قرار دادن گرافتها درون شکافها میرسد.این مرحله بسیلر وقت گیر بوده و باید با حوصله زیادی انجام شود.
   

آخرین مرحله شامل بازبینی ناحیه کاشت است تا گرافتها کاملا" در منافذ قرارگرفته باشند و بیرون نزده باشند و خونریزی هم وجود نداشته باشد.پس از اتمام کار سر پانسمان میشود.این عمل به کنترل خونریزی  و جلوگیری از آسیب های احتمالی به  محل کاشت کمک می نماید.