لیزر : 

 

درحقیقت لیزر امواج نورانی تقویت شده است که با نور معمولی تفاوت هایی دارد . لیزر تنها یک وسیله نیست بلکه یک فرآیند فیزیکی تقویت نمودن است. نورمعمولی مرکب از چندین انرژی نورانی مرئی و نامرئی است ، اما لیزر تنها ازیک نوع انرژی نورانی با طول موج مشخص ساخته شده است. بنابراین به نورتک رنگ (مونوکروماتیک) نیزمشهور است. لیزر گاهی میتواند تا چند هزار برابر نور معمولی انرژی داشته باشد. ویژگی سوم لیزر دقت و پائین بودن خاصیت انتشار آن است. یعنی مسیرمستقیم خود ازمنبع تابشی را حفظ می نماید و مثل نور معمولی پخش نمی گردد.
 

کاربرد لیزر از چندین ده سال قبل بصورت تحقیقاتی آغازگشت و به مرور زمان جایگاه ویژه ای در درمان بیماریها یافت. مکانیسم اثر این نور،جذب انرژی آن توسط مولکول های بافتی است. تابش این نور به بافت ها باعث گرم شدن، داغ شدن و نهایتاً تخریب بعضی مولکولهای حساس بافتی می شود. لیزرها بر اساس طول موج شان تقسیم می شوند و هریک ازمواد درون بافت نیز طول موج خاصی را جذب می کنند.
 

درحقیقت تنها 3 ترکیب درپوست موجودند که قادربه جذب نور لیزر می باشند : ملانین ؛ هموگلوبین و آب درون یا خارج سلولی که طیف جذبی آنها بخوبی شناسایی و ثبت شده اند .

در دستگاه های لیزر جدید، مسیر متمرکز نمودن آسیب حرارتی به بافت تحت درمان مشخص می گردد و آسیب حرارتی به بافتهای مجاور کاهش می یابد.

 

اندیکاسیون های زیبایی لیزر :

 

1) ضایعات رنگدانه ای و خالکوبی ها :
با استفاده ازپالس های کوتاه نور لیزرهایی نظیر
 Q- Switched ، یاقوتی،  Nd: YAG،و الکساندرایت می توان پالسهای نوری را که با زمان استراحت حرارتی ملانوزومها یکی  است ، ارسال نمود.

تا این نوربه ملانین یا ذرات رنگدانه ای خالکوبی برخورد و توسط ملانین جذب گردد. این جذب درحقیقت باعث تخریب سلول های حاوی ملانین می گردد و این سلولها توسط ماکروفاژها برداشت می شوند. شایعترین ضایعات رنگدانه ای خوش خیم که با این شرایط تحت درمان قرار می گیرند عبارتند از: خالهای ناشی ازآفتاب ، ماکولهای شیرقهوه ای ، خال بکر، خالهای مخاطی ، ملاسما و افزایش رنگدانه ها پس ازایجاد التهاب.

خالکوبی های زینتی ناشی از ضربه و زیبایی همگی بطور موثر با لیزرهای  Q- Switched قابل درمان می باشند.
 

2) ضایعات عروقی :
رایج ترین لیزری که امروزه جهت درمان انواع مختلف بیماریهای عروقی بکارمی رود، لیزرپالس رنگی می باشد. درزمان استفاده ازاین نوع لیزرها ، بهترآن است که ازاسپری سرمازا قبل ازانجام درمان جهت کاهش درد استفاده نمود. پالسهای بلند نوراز ابزارهای لیزر 
 Nd: YAG و نورپالسی شدیدغیرلیزری (IPL) جهت درمان عروق خونی بزرگترو عمیق تر بکارمی روند.

 

3) رفع موهای زائد : تعدادی ازلیزرها ازجمله یاقوتی پالس بلند Nd: YAG   دیودپالس بلند وIPL جهت کاهش دائمی تعداد موهای رنگدانه دار تیره بکاربرده می شوند. این تخریب با هدف قراردادن ملانین درون ساقه و پیازمو توسط انرژی نور، صورت می پذیرد ، که با ایجاد حرارت به سلولها آسیب وارد می کند و توانایی رشد مجدد آنها را کاهش داده یا ازبین می برد . 
 

4) جوان سازی و لایه برداری :

طی 10 ساله گذشته ، لیزرهای با پالس کوتاه دی اکسیدکربن و اربیوم YAGجهت انجام لایه برداری لیزری به کار میروند . این ابزارها توسط حرارت ، اپیدرم و درم سطحی را با کمترین آسیب جانی ، تخریب می نمایند. بدلیل زمانهای بهبودی طولانی مدت کاربرد این ابزارها محدود گشته است.

تعدادی ازوسایل غیرتهاجمی جهت روشهای لایه برداری لیزر  Nd: YAG  با طول موج 1320 ، لیزر دیود با طول موج 1450 نانومتر و لیزر رنگی پالسی و  IPL می باشند که بدون ایجاد زخم و آسیب قابل مشاهده لایه برداری کرده و درنتیجه احتیاج به طی دوران نقاهت ندارند.