نقش PRP در متوقف نمودن ریزش موها :

 

PRP مخفف عبارت Plasma Riched Platelet می باشد. یعنی پلاسمای غنی از پلاکت . پلاکت ها اجسام بدون هسته ای هستند که کارشان شرکت در فرایند انعقاد خون می باشد .

 

این اجسام غنی از فاکتورهای رشد می باشند .در طی فرایند آماده سازی PRP پلاسمایی بدست می آید که چندین برابر حالت عادی حاوی پلاکت ها و در نتیجه فاکتورهای رشد می باشند .

 

با فعال کردن پلاکت ها و ترشح فاکتورهای رشد از آنها این ترکیب به پوست ناحیه مورد نظر ( بطور مثال پوست سر ) با تکنیک خاصی تزریق می شود .

در واقع ما فاکتور رشد زیادی را به سلول های فولیکول مو انتقال می دهیم .

در نتیجه این فاکتورهای رشد سبب تحریک فولیکولها شده نه تنها جلوی ریزش موها را می گیرند.بلکه سبب رویش مجدد موها می شوند .

در صورتیکه کمتر از 10 سال از ریزش مو گذشته باشد و فولیکولی جهت رویش مجدد وجود داشته باشد.