PRP چیست؟

در صورت خونگیری از انسان و ریختن خون در لوله آزمایش پس از مدت زمان کوتاهی خون لخته شده و به تدریج به دو ردیف مجزا تقسیم می گردد . ردیفی قرمز رنگ در پائین که حاوی گلبولهای قرمز خون است و ردیف فوقانی که زرد رنگ بوده و حاوی گلبولهای سفید و پلاکتها می باشد . پلاکتها قطعات سلولی فعال ولی فاقد هسته می باشند که کار اصلی آنها جلوگیری از خونریزی است . بعلاوه، پلاکتها حاوی فاکتورهای رشد متعددی می باشند که تأثیر این فاکتورها در ترمیم و بهبودی بافتهای نرم و استخوانها به اثبات رسیده است .

PRP در حقیقت پلاسمای خونی است که از فاکتورهای رشد درون پلاکتها غنی شده است . در جوانسازی و ترمیم پوست در حقیقت از خود بیمار خونگیری شده و پلاسمای این خون در شرایط کاملاً استریل توسط دستگاه سانتریفوژ با کمک نیروی گریز از مرکز ، از فاکتورهای رشدی درون پلاکتها غنی گشته و این پلاسمای سرشار از فاکتور رشد مجددا به نواحی مختلف نظیر پوست صورت (جهت جوانسازی و از بین بردن چین و چروک، از بین بردن سیاهی و پف دور چشمهاو...) و ناحیه پوست سر (جهت تقویت و جلوگیری از ریزش موهای سر و افزایش قطر تار موهاو...) تزریق می گردد . در این تزریق مجدد به علت ایجاد بی حسی توسط پمادهای موضعی و استفاده از سرنگهایی با سوزن بسیار ظریف میزان درد و ناراحتی فرد بسیار اندک و قابل تحمل است . 

 

PRP

 

 

PRP

 

 

PRP

 

 

PRP

 

 

PRP