لایه برداری پوست :

دراین عمل ،آسیب کنترل شده ای به پوست وارد می گردد تاپس از این آسیب پروسه ترمیم شروع شود ولایه خارجی جدیدی برای پوست تشکیل گردد. پوست جدید ظاهری صاف تر،صورتی رنگ تر وشاداب تر خواهد داشت.اثر دیررس لایه برداری ،تحریک فیبروپلاستها به سنتزکلاژن والاستین است.


موارد کاربرد:

1)نقض اپیدرم مثل ملاسما،کک ومک

 2) نقص ورم مثل چین های عمیق ، اسکارآکنه یازخم 

3)جمع وکوچک نمودن منافذ باز پوست

4)کنترل ترشح چربی در پوستهای چرب

5)شاداب وروشن تر کردن پوست

 

درصورت:
 1)سابقه تابش اشعه قبلی

2)سابقه ابتلا به ویروس هرپس سیمپلکس یاتبخال

3)ابتلا بهcob pd

4)بارداری

5)سابقه ایجاد کلوئید(گوشت اضافی درمحل بهبود زخم)

6)استفاده ازتکنیکهای زیبایی قبلی چون کشیدن پوست صورت ، بلناروپلاستی،بازسازی قبلی سطح پوست یا درم ابریژن

7)درصورت مصرف داروهایی نظیر ایزوترتینوئین وکومادین

لطفاَپزشک خودرا مطلع سازید.

 

مراحل انجام لایه برداری:صورت فرد باید کاملاَپاک باشد. سپس صورت بایک شویندهَ آنتی سپتیک مثل کلر هگزیدین تمیز شود.سپس ناحیهَ درمان رابا پنبهَ آغشته به استون بمدت 2تا3دقیقه تمیز می نمائیم تاچربی روی پوست نماند و دارو بطور یکنواخت جذب شده وتاَثیر نماید.سپس با گازوپنبه آغشته به پماد آنتی بیوتیکی روی چشم پوشانده شده ودور چشم ولب را چرب می نمائیم.سپس ماده لایه برداررا ابتدا روی چانه می زنیم. افرادی را نبایدلایه برداری انجام انجام دهند:

-بیماران با انظارات غیرواقعی

-بیمارانی که مراقبتهای پس از پیلینگ راانجام نمی دهند.

-بیمارانی که منافذ بزرگ وگشاد دارند.

-بیمارانی که اسکارآتروفیک عمیق دارند.

- کسانی که طی مدت یک ساله اخیر ایزوترتینوئین خوراکی استفاده کرده اند.

-بیمارانی که آرتیمی قلبی دارند.

- بیمارانی که ازکومادین استفاده می کنند.

 

انواع لایه برداری:

1)خفیف یاسطحی:آسیب ناقص یا کامل اپیدرم که ممکن است تا ورم پاپلیر گسترش یابد.

این نوع لایه برداری چروکهای ظریف ،ناهمواریهای کم عمق پوست ،پیگمانت سیونسهای سطحی وپوست خشک مناسب است.

مدت زمان درمان 15الی30دقیقه می باشد.

این درمان درمطب بوسیله پزشک قابل انجام است.

به بیحسی نیاز ندارد.برای کسب نتیجه بهتر،درمان مجدد انجام میشود،درمانهای مکرر سبب بهبود ساختار پوست می گردد.پروسه ترمیم سبب برانگیختن رشدسلولی وایجاد لایه های جدید سلولی میشود.همچنین سبب تحریک ساخت کلاژن والاستین دردرم نیز می گردد.بلافاصله پس ازانجام لایه برداری سطحی ،پوست دچارقرمزی والتهاب می شود.این علایم تاهفت روز پس از لایه برداری بهبود می یابد.پانسمان لازم نیست .فقط بایدمحل درمان را مرطوب نگه داشت ودر برابر نورآفتاب ازآن محافظت کرد.یک تادودقیقه پس ازلایه برداری پوست جدیدظاهر میشود.پوست جدید نسبت به آفتاب بسیار حساس است وباید ازضدآفتاب های ضد UVA و UVB با Spfبیش از30محافظت کرد.برای کسب نتیجه مطلوب می بایست درفواصل منظم بطور مثال ماهی یک بار درمان راتکرارکرد.

 

2)لایه برداری باعمق متوسط :آسیب در تابالای درم ریتکولارگسترش می یابد.مناسب برای آسیبهای متوسط ناشی ازآفتاب ،چروک های سطحی ،لک ها ودرپوست گردن وسایر نقاط بدن ارجح است .مدت زمان درمان 30تا45دقیقه است ،درمطب قابل انجام است.برای کسب نتیجه دلخواه می بایست درمان را2تا3مرتبه دیگر با فواصل دوتا سه ماهه تکرار نمود. پوست جدید تازمانی که کاملاَ بهبود یابد دربرابر آفتاب بسیار حساس می باشد.تازمان بهبودی کامل می بایست ازضدآفتابها بطور مرتب استفاده کرد.

 

3)لایه برداری عمقی: آسیب به میان درم ریتکولار گسترش می یابد.مناسب برای چینهای عمیق وضایعات پیگرفته است.برای ضایعات پیش سرطانی  واصلاح خطوط عمودی دور دهان که بدلیل افزایش سن ایجاد شده اند واسکارهای عمیق آکنه درمان موَثری می باشد. مدت زمان درمان بسته به وسعت ناحیه آن تا2ساعت بطول می انجامد.

فقط یک بار می توان لایه برداری عمقی انجام داد.لایه برداری عمقی را فقط درصورت می توان انجام داد.

دوره بهبودی آن طولانی تر از سایر لایه بردارهاست وحتی تایک هفته نیاز به استراحت دارد.پوست سالم وصورتی رنگ در1تا2هفته پس ازلایه برداری ظاهر میگردد.

 


 

درم ابریژن:

باروش سایش پوست برای بازسازی سطح پوست این روش به لایه برداری غیرشیمیایی 4معروف بوده ویک روش کاملاَ مکانیکال است.ازاین روش میتوان برای درمان اسکارآکنه ،تتو،اسکارآبله مرغان،کلوئید،آسیب پوستی باآفتاب ولکهای ناشی ازافزایش ورفع چین وچروکها استفاده نمود.
کنترا اندیوسون های این روش شامل:

1) نقایص پوستی مادر زادی 
2) ماه گرفتگی 
3) اسکار های ناشی از سوختگی.

این عمل بهتر است در یک محل با امکانات جراحی سرپا یی انجام گیرد .